Eko kemping

Nulová energetická bilancia

Náš kemp je prevádzkovaný s nulovou energetickou bilanciou, takže spotrebujeme len toľko energie, koľko z nej vyrobíme. Teplú vodu a elektrinu vyrábame pomocou slnečnej energie. Vyžaduje si to aj menšie obetu od našich návštevníkov: množstvo teplej vody je obmedzené, najmä počas zamračených dní. Odporúčame používať sprchy rozložene počas dňa, aby sa predišlo úplnému vyčerpaniu teplej vody.  

Tiszadada Kemping & Glamping solárne panely LIVE

Eko Snack Bar

Udržateľnosť a environmentálne povedomie sú našou najvyššou prioritou aj v bufete. Nepoužívame papierové ani plastové taniere a príbory. Snack bar sa otvára 15. júna a zostane otvorený až do konca hlavnej sezóny! Otváracie hodiny sú každý deň od 8:00 do 11:00 a od 16:00 do 22:00.

Nakladanie s odpadom a recyklovanie odpadu

Odpad zbierame selektívne.

Hospodárne používanie vody

Vodou šetríme do maximálnej možnej miery. Použitú vodu z umývadiel a zrážkovú vodu recyklujeme v nádržiach WC a v zavlažovacom systéme.  Ventily sprchy sa ovládajú tlačidlom s časovačom.

Chemikálie

Našim návštevníkom odporúčame používať ekologické, 100 % biologicky odbúrateľné domáce čistiace prostriedky Cleaneco. V záhrade používame len ekologické prostriedky a rastliny nepostrekujeme. Voda v bazéne sa dezinfikuje systémom na rozpúšťanie soli, a nie pridávaním chlóru do vody, vďaka čomu voda je mierne slaná.

 

Kemp priateľský k vtáctvu

Na základe usmernení Maďarskej ornitologickej spoločnosti a Spoločnosti na ochranu prírody.

Minimálne svetelné zaťaženie

Osvetlenie v našom kempe je riešené tak, aby poskytovalo len minimálne osvetlenie potrebné pre bezpečnosť v noci. Týmto spôsobom znižujeme svetelné znečistenie v našom okolí a v blízkej chránenej krajinnej oblasti. Popri tom šetríme energiu. Počas jasných nocí si návštevníci kempu môžu nerušene pozorovať hviezdy.

Tiché noci

Nočné ticho je kľúčom k odpočinku pre ľudí aj zvieratá. V noci, v čase od 23.00 hod. do 7.00 hod. rána jazda na území kempu motorovým vozidlom nie je povolená. Žiadame našich návštevníkov, aby sa v tomto čase zdržali hlučných činností a hlučného správania sa.


Nabíjacie miesto pre elektromobily

V našom kempe sme zriadili 11 kW nabíjacie miesto pre e-autá. Keďže nabíjacie miesto je určené pre našich návštevníkov, pripojenie nie je vhodné na rýchle nabíjanie. Elektrické pripojenie parciel nie je vhodné na nabíjanie elektromobilov.