Vzorové Eko jazierko

Podľa nášho názoru do eko kempingu nepatrí bazén s chlórovanou vodou. Udržiavanie čistoty verejného bazéna v malom kempe je podľa platných predpisov verejného zdravotníctva možné takmer výlučne pomocou silných chemikálií. Na druhej strane, v ekologickom jazierku vytvárame prirodzenú biologickú rovnováhu a zároveň odstraňujeme mechanické nečistoty pomocou vhodných mechanických filtrov. Oboma metódami možno dosiahnuť dobrú kvalitu vody a priehľadnosť vody. Jediným rozdielom je, že našou metódou nezničíme vodné organizmy.

Ukážkové jazierko v našom kempe predstavuje pôvodnú vodnú flóru regiónu v malom merítku a jeho voda sa udržiava čistá pomocou mechanických a biologických filtrov Informačné panely na brehoch jazera predstavujú flóru pobrežia Tisy a jej mŕtvych ramien (tzv. morotiev).

Žiaľ, v Maďarsku neexistuje jednoznačná právna úprava pre biologicky upravené záhradné jazierka.

Preto sa v našom našom jazere neodporúča plávať ani kúpať sa. Kým nebudú prijaté zodpovedajúce právne predpisy, a my nebudeme môcť povoliť naše jazero na kúpanie, bude len vizuálnym prvkom výletov.

Na kúpanie odporúčame pláž Živá Tisa vzdialenú na 15 minút chôdze.

Ak niekto z našich návštevníkov predsa vstúpi do jazera, bude to na jeho vlastnú zodpovednosť.

Hĺbka jazera je 1,7 m, preto prosíme, aby deti, ktoré nevedia plávať, sa zdržiavali v blízkosti jazera len pod dohľadom dospelých osôb!

Venujte prosím osobitnú pozornosť flóre jazera. V blízkosti jazera sú zakázané hranie aj loptové hry.